Doplnění bodů programu schůze Valné hromady

Návrh doplnění bodů programu schůze Valné hromady 2015

 

Petr Neuman : podává návrh ke schválení programu schůze Valné hromady ŠK Velvary konané dne 30.5.2015, a to doplnit program schůze o tyto dva body :

 

bod 14.c) občerstvení na příští schůzi Valné hromady v roce 2016. (úhrada občerstvení ; kdo bude schvalovat) A bod 14.d) odprodej starého šachového vybavení>>>návrh = rozhodne Výkonný výbor ŠK Velvary.

 

Petr Neuman