Pozvánka na VH 2015

ŠACHOVÝ KLUB VELVARY

ŠACHOVÝ KLUB VELVARY reg, pod názvem ''ŠK Velvary''

Slánská 196, 27324 Velvary

IČO: 01775219

číslo bank.účtu: 107- 5511240287 / 0100

WWW: https://sachovy-klub-velvary.webnode.cz

sachyvelvary@post.cz Tel: 731910197

ve Velvarech dne 12.3.2015

POZVÁNKA

Ve smyslu Stanov Šachového klubu Velvary a NOZ(nový občanský zákoník) si Vás dovolujeme pozvat na výroční a volební schůzi Valné hromady Šachového klubu Velvary, která se uskuteční v sobotu 30. května 2015 od 13:00 hodin ve Velvarech v restauraci ''NA SLADOVNĚ'' v salonku.

 

Program schůze Valné hromady ŠK Velvary :

 

 1. zahájení – 13:00 hod. ; prohlášení zda je Valná hromada ŠK Velvary usnášeníschopná.

 2. schválení programu schůze Valné hromady.

 3. zpráva o činnosti Výkonného výboru Šachového klubu Velvary

 4. zpráva o hospodaření za uplynulou sezonu 2014/2015 + dotazy

 5. zpráva o výsledcích A-družstva

 6. zpráva o výsledcích B-družstva

 7. zpráva o výsledcích dětského oddílu ; + změny ELO- koeficientu všech hráčů ŠK Velvary

 8. návrhy žádostí grantu od města pro rok 2016 (návrhy, které nebudou předem navrženy v programu schůze, tudíž je nebude moci schválit Valná hromada ŠK Velvary, tak tyto návrhy projedná popř. schválí Výkonný výbor ŠK Velvary) + diskuse na téma možnosti příjmů a sponzoringu.

 9. přestávka 30min.

 10. schválení nových Stanov ŠK Velvary podle nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb.,+ volba člena ŠK Velvary, který zaregistruje nové Stanovy u rejstříkového soudu.

 11. volba Výkonného výboru ŠK Velvary ,(tajné hlasování); (nově zvolený Výkonný výbor ŠK Velvary si následně ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu Výkonného výboru ŠK Velvary, tuto volbu okamžitě sdělí Valné hromadě ŠK Velvary a uvede jí do zápisu usnesení Valné hromady ŠK Velvary 2015)

 12. předběžný návrh rozpočtu na sezonu 2015/2016 + schválení rozpočtu. (návrhy, které nebudou předem navrženy v programu schůze, tudíž je nebude moci schválit Valná hromada ŠK Velvary, tak tyto návrhy projedná popř. schválí Výkonný výbor ŠK Velvary, avšak pouze do výše 20% celkového rozpočtu)

 13. schválení výše náhrady cestovného pro sezonu 2015/2016 (návrh = 4kč./1km.)

 14. Návrhy hraní soutěží ŠK Velvary + kapitáni družstev + rozhodčí + schválení soupisek (návrhy, které nebudou předem navrženy v programu schůze, tudíž je nebude moci schválit Valná hromada ŠK Velvary, tak tyto návrhy projedná popř. schválí Výkonný výbor ŠK Velvary)

  14.a) návrh p. Petra Neumana (soupisky dospělých a dětského oddílu)

  14.b) diskuse na téma: hrací a tréninková místnost ; + schválení hrací a tréninkové místnosti

 15. diskuse k jednotlivým bodům programu schůze Valné hromady ŠK Velvary + diskuse k celkovému chodu a činnosti Šachového klubu Velvary ; + pořádání šachového turnaje ''Memoriál Dr. Karla Treybala'' a pořádání dětského turnaje.

 16. usnesení Valné hromady Šachového klubu Velvary + schválení usnesení

!!! Návrhy, které chcete aby projednala a popřípadě schválila Valná hromada Šachového klubu Velvary (nejvyšší orgán ŠK Velvary) předejte s časovým předstihem nejméně 10-dnů před konáním schůze panu Petrovi Neumanovi, který je zařadí do programu schůze Valné hromady. Pokud nezadáte svůj návrh s časovým předstihem, nebude moci být schválen Valnou hromadou Šachového klubu Velvary. Veškeré zprávy a návrhy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách ŠK Velvary, kde si jej můžete prostudovat, popřípadě podávat své vlastní návrhy !!!