Zpráva o činnosti Výkonného Výboru Šachového klubu Velvary

Zpráva o činnosti Výkonného výboru Šachového klubu Velvary za sezónu 2014/2015: Výkonný výbor podle starých Stanov, kterými se zatím ještě dnes řídíme má dvouleté funkční období. Dnes budeme odsouhlasovat nové Stanovy podle kterých bude funkční období Výkonného výboru tříleté. Dnes budeme také volit nový Výkonný výbor, jelikož dle Stanov dvouleté funkční období uplynulo. V současné době členem Výkonného výboru ŠK Velvary je pan Ing.David Němec, místopředsedou je pan Ing.Jindřich Trejbal ml, a předsedou je pan Petr Neuman. Výkonný výbor je výkonným orgánem Valné Hromady Šachového klubu Velvary a šachový klub řídí a prezentuje navenek v období mezi schůzemi valné hromady ŠK Velvary. Podrobný rozpis pravomocí Výkonného výboru je uveden ve Stanovách Šachového klubu Velvary. Výkonný výbor ŠK Velvary se v uplynulé sezóně 2014/2015 víceméně snažil co nejlépe fungovat podle svých možností a plnit ustanovení schůze valné hromady z roku 2014. Snažíme se co nejvíce a hlavně co nejlépe prezentovat Šachový klub Velvary na veřejnosti. V červenci 2014 jsme podle ustanovení Valné hromady zakoupily nové šachové vybavení za přispění města Velvary a našeho sponzora Comax Velvary. Nové šachové vybavení prezentuje náš šachový klub jak na veřejnosti, tak před ostatními šachovými oddíly a kluby. V grantovém řízení pro rok 2015 jsme taktéž dostali od města Velvary skoro stejnou částku jako vloni a bude jí uhrazen zřejmě nákup dalšího šachového vybavení. Podrobná rozprava o grantech města bude následovat v bodě 8 této schůze.

Kvůli plánovanému rozšíření dětského kroužku byl proškolen další trenér pan Jakub Stehlík, který na podzim 2014 úspěšně absolvoval trenérské zkoušky IV. Třídy.

Šachový klub Velvary se začátkem října 2014 prezentoval na sportovní akci, kterou každoročně pořádá Základní Škola ve Velvarech pod názvem ''Velvarský maraton''. Reklamní stanoviště našeho klubu mělo o něco menší návštěvnost než v předchozím roce, ale zájem stále byl. Na celodenní akci se za ŠK Velvary zúčastnili dva členové, kteří měli na starosti šest šachovnic a velkoplošné venkovní šachy. Příštích akcí se zřejmě náš šachový klub nezúčastní, jelikož ve dvou lidech celý den se to velmi těžko zvládá. Další akcí, kterou Výkonný výbor ŠK Velvary organizoval, byl šachový turnaj ve Velvarech pod názvem Comax chess 2014 ''Memoriál Dr. Karla Treybala''. Turnaj se organizačně povedl, i když drobné nedostatky tam byli. Pro příští ročník tohoto turnaje přislíbil účast Jindřich Trejbal ml.. Doufejme, že turnaj bude pokračovat v dalších letech a že jeho prestiž bude rok od roku stoupat. Pro ročník 2015 je vše zatím v jednání mezi mnou (Petr Neuman) a Jindřichem Trejbalem ml. Dohaduje se místo i datum konání, herní systém turnaje a další body, které jsou potřeba zajistit pro konání šachového turnaje. Při všech akcích kterých se Šachový klub Velvary účastnil mi byli nápomocni všichni členové Výkonného Výboru ŠK Velvary, ať už fyzicky, nebo radami či jejich pohledem na danou věc. (šachový turnaj, sestavení soupisek a další záležitosti.)

Závěrem této zprávy, bych chtěl poděkovat členovy našeho šachového klubu, který ani není členem Výkonného Výboru ŠK Velvary a přesto pro klub dělá a věnuje mu svůj volný čas. Účastnil se u reklamního stánku ŠK Velvary, pomáhal mi při realizaci hrací místnosti pro šachový turnaj ve Velvarech a velmi mi pomáhá v dětském šachovém kroužku, který si nedovedu představit jak by dnes bez jeho pomoci fungoval. Ten člen našeho klubu o kterém mluvím se jmenuje Jakub Stehlík a já mu za celý náš šachový klub děkuji a dovolím si říct, že si ho dříve či později dokážu představit jako člena Výkonného Výboru Šachového klubu Velvary.