Žádost o sponzorský dar s nabídkou protiplnění

 

Věc: Žádost o sponzorský dar s nabídkou protiplnění od Šachového klubu Velvary

 

 

Šachový klub Velvary má velmi bohatou historii sahající do první poloviny minulého století a je velmi spjata se jménem Dr. Karel Treybal, který byl mezinárodním mistrem v šachu a v dobách okupace působil jako předseda okresního soudu ve Velvarech. V roce 2013 ve spolupráci se Základní školou ve Velvarech jsme založili dětský šachový kroužek, který probíhá 1x týdně v budově základní školy. Družstva dospělých hrají jednu krajskou soutěž a dvě regionální soutěže družstev v šachové hře. Děti z šachového kroužku jsou zapojováni do nejnižší regionální soutěže družstev a účastní se zhruba 10-ti až 12-ti šachových turnajů po celé ČR. K většímu proslavení šachové hry ve Velvarech každoročně pořádáme šachový turnaj pro děti i dospělé pod názvem ''Memoriál Dr. Karla Treybala'', kterého se účastní cca. 50 až 60 hráčů, turnaj je také přístupný divácké veřejnosti.

 

 

Dovolujeme si Vás oslovit jménem Šachového klubu Velvary, zda by vaše firma/společnost vypomohla sponzorským darem na každoroční pořádání šachového turnaje ''Memoriál Dr. Karla Treybala'', dále na provoz a fungování dětského šachového kroužku a na celkový chod a rozvoj Šachového klubu Velvary.

 

 

Rozhodnete-li se přispět jakoukoli částkou pro Šachový klub Velvary, je samozřejmostí sepsání darovací smlouvy na jejímž základě je poskytnutá částka odčitatelná z Vašeho daňového základu ve vyúčtování daní.

 

 

Za poskytnutí sponzorského daru Šachový klub Velvary nabízí protiplnění dle výše darované částky. V následné tabulce uvádíme všechny možnosti protiplnění za sponzorství Šachového klubu Velvary. Dle kategorie sponzorství Vám nabízíme tyto možnosti reklamy a propagace Vaší firmy/společnosti a některé možnosti pro Vaše zaměstnance, nebo spolupracovníky:

 

 

 

 

 

PROTIPLNĚNÍ ZA SPONZORSTVÍ ŠACHOVÉHO KLUBU VELVARY

KATEGORIE SPONZORSTVÍ

Zveřejnění názvu sponzora na oficiálních internetových stránkách Šachového klubu Velvary po dobu jednoho roku.

A , B , C

Zveřejnění názvu sponzora v článku ve Velvarském zpravodaji, jednou v průběhu roku.

A , B , C

Uvedení názvu sponzora na propozicích turnaje určených veřejnosti v dolní části dokumentu.

A

Uvedení názvu sponzora na seznamu sponzorů zveřejněném v hrací místnosti turnaje. (A4)

A , B , C

Umístění loga a názvu s odkazem sponzora na oficiálních internetových stránkách Šachového klubu Velvary.

B , C

Umístění loga a názvu sponzora na propozicích turnaje určených veřejnosti v dolní části dokumentu.

B

Umístění reklamní cedule, či banneru v hrací místnosti turnaje,max. rozměry 1 x 2 m. Umístění určí pořadatel turnaje. (rekl. cedule a bannery dodá a instaluje sponzor)

B , C

Bezplatné startovné na turnaji ''Memoriál Dr. Karla Treybala'' pro tři zaměstnance, nebo partnery sponzora.

B

Umístění reklamní cedule, či banneru v hrací místnosti turnaje, max. rozměry 1 x 4 m. Umístění určí pořadatel turnaje (možnost i u hlavního stolu rozhodčích). Rekl. cedule a bannery dodá a instaluje sponzor.

C

Umístění loga a názvu sponzora na propozicích turnaje určených veřejnosti v horní části dokumentu.

C

Bezplatné členství v Šachovém klubu Velvary pro dva zaměstnance, nebo partnery sponzora.

C

Bezplatné startovné na turnaji ''Memoriál Dr. Karla Treybala'' pro deset zaměstnanců, nebo partnerů sponzora.

C

 

Sponzorské kategorie: A = sponzorský dar od 1.000,-Kč do 7.999,-Kč

B = sponzorský dar od 8.000,-Kč do 14.999,-Kč

C = sponzorský dar 15.000,- a více

 

Rozhodnete-li se poskytnout Šachovému klubu Velvary sponzorský dar a využít naší nabídku protiplnění, budeme velmi rádi, že podpoříte Velvarský šachový klub, také budeme velice vděčni za podporu dětského šachového kroužku a rozvoje šachové hry ve Velvarech.

 

Pro vaší odpověď prosím použijte výše uvedené kontakty (nejlépe email).

 

 

S pozdravem za Šachový klub Velvary:

 

 

předseda Výkonného Výboru Šachového klubu Velvary : Petr Neuman

 

 

místopředseda Výkonného Výboru Šachového klubu Velvary : Ing.Jindřich Trejbal

 

 

člen Výkonného Výboru Šachového klubu Velvary : Ing.David Němec